Una galeria única a la ciutat on exhibir la pulsió creativa de Barcelona. Disseny del s. XXI, peces úniques o sèries limitades, col·leccionables, mobles i objectes creats per dissenyadors i artistes locals destinats a ser el llegat del futur.

Una galería única en la ciudad donde exhibir la pulsión creativa de Barcelona. Diseño del s. XXI, piezas únicas o series limitadas, coleccionables, muebles y objetos creados por diseñadores y artistas locales destinados a ser el legado del futuro

Il·lacions is a unique gallery in the city that highlights the creative drive of Barcelona: 21st century design, unique pieces and limited series, collectibles, furniture, and objects all created by locally based designers and artists aiming to craft a legacy for the future.